Mitt livs ABC 1

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv.

Innhold i permen

  1. Introduksjon
  2. Om utviklingshemming
  3. Etikk
  4. Kommunikasjon
  5. Miljøarbeid
  6. Helse og helseutfordringer
  7. Opplæring, dagtilbud og arbeid
  8. Trivsel og sosialt nettverk
  9. Aktive liv – muligheter og utfordringer
  10. Tvang og makt 

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. For noen hefter kan det være nyttig å sette av to møter. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker ha forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås. Erfaring fra tidligere ABC-opplæring er at de fleste leser heftene utenom arbeidstid, men noen leser i rolige perioder på jobb. Dette gjelder spesielt nattevakter.

På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

 Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Mitt livs ABC: Perm 2

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne: gode tjenester til personer med utviklingshemming