Hefte 5: Terapautisk lydmiljø

En rekke vitenskapelige undersøkelser har vist hvor viktig det er med et positivt lydmiljø rundt pasientene, særlig på institusjoner. Beboerne på sykehjem kan i mindre grad enn mennesker ellers i samfunnet, velge sine sanseinntrykk.

For personer med demens reduseres evnen til å sette sammen sanseinntrykk og tolke dem, personen blir lettere forvirret av sanseinntrykk som lett kan oppfattes som «støy». Dette heftet tar for seg lydmiljøets betydning og legger særlig vekt på å optimalisere sanseinntrykkene i forhold til personer med demens.

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Kjenner til lydmiljøets betydning
  • Vet noe om hvordan sanseinntrykkene optimaliseres for personer med demens
  • Har kjennskap til at personer med demens ofte har redusert evne til å tolke sanseinntrykkene
  • At for personer med demens kan sanseinntrykkene let oppfattes som «støy»
  • Vet mer om hørsel og konsekvensene av hørselstap