Hefte 4: En videreføring

Når du skal jobbe med musikkbasert miljøbehandling (MMB) trenger du kompetanse på å vurdere musikkpreferanser, hvordan utforme og iverksette musikktiltak samt å måle virkningen av tiltakene ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy.

Heftet tar for seg aktive teknikker som terapeutisk sang og ulike teknikker for sang- og danseaktiviteter, og reseptive teknikker som avspenning og aktiv lytting til musikk. Praktiske sider ved metoden som for eksempel avspillingsutstyr, når og hvor det passer å bruke musikkbasert miljøbehandling og hvem som kan gjøre det blir også gjennomgått i heftet. 

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Har fått en utdypning i hvordan vurdere musikkpreferanser
  • Kan noe om utforming av musikktiltak
  • Kan iverksette noe om hvordan iverksette musikkbasert miljøbehandling
  • Har fått innføring i aktive og reseptive teknikker
  • Kjenner til ulike kartleggingsverktøy