Hefte 3: Personsentrert omsorg og musikk, sang og bevegelse

Dette heftet omhandler Tom Kitwoods filosofi om personsentrert omsorg.

Denne filosofien er et godt utgangspunkt for musikkbasert miljøbehandling for personer med demens. I denne sammenhengen innebærer personsentrert omsorg å vise respekt for personer med demens ved å bruke musikk på en måte som stemmer med personligheten og ønskene deres. I heftet gis det også en kort innføring i VIPS praksismodell.

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Har fått en innføring i personsentrert omsorg og
  • Vet noe om hvordan hele personalet kan bli involvert i planleggingen og gjennomføringen av musikk som miljøbehandling
  • Kjenner til VIPS-modellen