Hefte 2: Demens

Demens arter seg på mange måter. Det finnes flere forskjellige typer av demenssykdom, og sykdommene har ulike symptomer.

I starten er symptomene milde og kan nesten være umerkelige for dem som ikke kjenner personen godt. Etter hvert utvikler de seg til å bli alvorlige og endrer hvordan personen fungerer. Kunnskap om de ulike typene demens og hvordan de utvikler seg, er viktig for å kunne forstå personer med demens, og for å møte dem på en god måte. I dette heftet vil du få slik kunnskap. Dette er det mest teoritunge heftet i permen ABC Musikkbasert miljøbehandling. 

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Har kjennskap til de ulike demenssykdommene
  • Vet noe om forekomst og kriterier for demensdiagnosen
  • Har fått kunnskap om de atferdsmessige og psykologiske symptomene
  • Kan gjenkjenne symptomer på kognitiv svikt ved demens