Hefte 1: En innføring

Musikkbasert miljøbehandling (MMB) er tiltak der en bruker sang, musikk, rytmisk trening, dans og annen bevegelse integrert i en helhetlig omsorg.

MMB kan bestå av ulike aktiviteter som sang, musikk, rytmisk trening og dans for den enkelte eller i grupper, trim og fysisk bevegelse. Dette heftet skal vise deg de første stegene og hvordan du kan lære deg MMB i praksis. For å forstå hvilken betydning sang, musikk og bevegelse kan ha for andre mennesker, starter vi med å se på egen musikkinteresse og musikksmak.

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Kjenner til kjernepunktene i musikkbasert miljøbehandling
  • Har kunnskap om det faglige teorigrunnlaget
  • Vet noe om hvordan vurdere egne og andres musikkpreferanser
  • Har fått en innføring i praktiske øvelser og eksempler for bruk av musikkbasert miljøbehandling i ulike situasjoner