Musikkbasert Miljøbehandling illustrasjonMusikkbasert Miljøbehandling illustrasjon

ABC Musikkbasert miljøbehandling - Eldre/demensomsorg

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, motiverer pasienten til positiv aktivitet. Permen består av 6 hefter og tas over et halvt år inkludert et fagseminar. Målgruppa er alle ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Etter å ha lest denne permen er målet at du

  • har kunnskaper om musikk, sang og bevegelse som metode
  • har kunnskap om personsentrert omsorg og miljøbehandling

Innhold i permen

  1. Musikkbasert miljøbehandling. En innføring
  2. Demens
  3. Personsentrert omsorg og musikk, sang og bevegelse
  4. Musikkbasert miljøbehandling. En videreføring
  5. Terapeutisk lydmiljø
  6. Observasjon, kartlegging og dokumentasjon ved musikkbasert miljøbehandling

Gjennomføring

Permen gjennomføres på et halvt år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker ha forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.

På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Det arrangeres et fagseminar i løpet av den tiden dere jobber med permen. På dette får dere faglig påfyll med bruk av musikk, sang og bevegelse i praksis.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Mitt livs ABC: Perm 1

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang