Vil du bli helsefagarbeider?

Gjennom denne opplæringsmodellen kan vi hjelpe deg med å få fagbrev som helsefagarbeider. Vi tilbyr en individuell tilpasset opplæring som er samlings- og nettbasert med veiledet praksis på egen arbeidsplass. Opplæringen er gratis gjennom tilskudd fra Kompetanseløftet 2020.

Opplæringsmodellen

  • Fire fellessamlinger med undervisning, oppgaveløsning og gruppearbeid
  • Opplæring i bruk av nettklasserommet
  • Individuell opplæringsplan med veiledning
  • Oppfølging og veiledning fram til fagbrev

Krav til deg som deltaker

For å kunne delta i opplæringen stilles det noen krav til deg som deltaker. Aller først må du ha et etablert arbeidsforhold i kommunehelsetjenesten. Videre må du delta på fellessamlingene og ha grunnleggende IKT ferdigheter. Det er viktig at du aktivt deltar i undervisningen, gruppearbeid og diskusjoner. Du deltar på ABC opplæringen på arbeidsplassen før, under eller etter opplæringen

Leders rolle

Lederen din godkjenner og undertegner søknaden og skaffer deg en veileder på arbeidsplassen. Videre skal lederen tilrettelegge og gi deg nødvendig praksis under opplæringen og gi deg mulighet til å delta på fellessamlingene. Lederen deltar sammen med veileder på veiledersamling, og melder deg på ABC-opplæringen.

Søknadsprosessen

  • Fyll ut søknadsskjemaet
  • Få underskrift av leder
  • Send registreringsskjemaet sammen med kopi av tjenestebevis og dokumentasjon av tidligere utdanning til Aldring og helse
  • Minoritetsspråklige må dokumentere sine norskkunnskaper (A2/B1)

Det er fortløpende opptak til opplæringen.

Kostnader

Du får dekket opphold og reise til fellessamlingene etter avtale med Aldring og helse. Bøker lånes ut gratis fram til bestått fagprøve. Under opplæringen er du praksiskandidat/privatist.  Eksamensavgift dekkes etter søknad når du har bestått. 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Marta Reggestad:

marta.reggestad@aldringoghelse.no 

Aldring og helse:

abc@aldringoghelse.no

Telefon:

97750643 / 33341950