Dette må jeg kunne: Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Heftet er tiltenkt ufaglærte ansatte og vikarer i hjemmetjeneste og på sykehjem. Målet er å sikre at alle som arbeider med eldre i kommunal omsorgstjeneste har et minimum av relevant faglig basiskunnskap.

 

Bestill heftet her

 

Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i det aktuelle heftet ved introduksjonskurs, og at kursdeltagerne får hvert sitt hefte. Ferdige PowerPoint-presentasjoner for intern undervisning og fagdag kan lastes ned gratis på lenkene under. I løpet av en fagdag er det ikke meningen at man skal igjenom alle disse presentasjonene, men heller velge ut aktuelle temaer for dagen.

Presentasjonsmateriell (pdf) til gratis nedlastning:

Kommunehelsetjenesten

Kommunikasjon, holdninger og etikk

Hygiene

Observasjon og rapportering

Aktiv omsorg

Forflytninger

Hjelp til personlig hygiene

Måltid og ernæring

Å forebygge komplikasjoner ved mobilitet

Når noen dør

Aldring, eldre og sykdom

Demens

Diabetes

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Infeksjoner

Lungesykdommer

Kreft

Dette er også tilgjengelig som e-læringskurs på KS læring

Dette må jeg kunne: Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid