Dette må jeg kunne: Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Heftet er tiltenkt ansatte og vikarer som yter tjenester til personer med utviklingshemming. Målet er at alle som arbeider arbeider innen tjenester for barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming får et minimum av relevant faglig basiskunnskap.

 

Bestill heftet her!

 

Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i det aktuelle heftet ved introduksjonskurs, og at kursdeltagerne får hvert sitt hefte. Ferdige PowerPoint-presentasjoner for intern undervisning og fagdag kan lastes ned gratis på lenkene under. I løpet av en fagdag er det ikke meningen at man skal igjenom alle disse presentasjonene, men heller velge ut aktuelle temaer for dagen.

Presentasjonsmateriell til gratis nedlastning:

Del 1: Hva er utviklingshemning

Del 2: Rammeverk for helse- og omsorgstjenester i kommunen

Del 3: Forutsetninger for gode tjenester

Del 4: God helse for personer med utviklingshemning

 

Dette er også tilgjengelig som e-læringskurs på KS læring

Dette må jeg kunne: Gode tjenester til personer med utviklingshemming