For vikarer og ufaglærte: Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram.

Modellen er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det er en kort og intensiv opplæringsmodell hvor det anbefales at opplæringen består tre elementer

  • Opplæringsmateriell
  • Kurs/fagdag i sentrale tema som omhandles i opplæringsmateriellet
  • Veiledning 

Opplæringshefter

Det er i dag utviklet to opplæringshefter. Et hefte tiltenkt ansatte i tjenesteyting til personer med utviklingshemming og et hefte tiltenkt ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Bestilling og nedlastbart presentasjonsmateriell:

Dette må jeg kunne: Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne: Gode tjenester til personer med utviklingshemming

e-læringskurs på KS læring

Dette må jeg kunne: Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne: Gode tjenester til personer med utviklingshemming