Hefte 5: Psykoser i eldre år

I arbeidet med eldre i hjemmetjenesten og på sykehjem vil vi sannsynligvis møte pasienter med psykotiske symptomer. Det kan være en pasient som har utviklet schizofreni i ung alder og som har levd med sin lidelse i mange år. I alderdommen kan funksjonsfall og økt hjelpebehov føre til at de kommer i kontakt med primærhelsetjenesten. Noen få eldre pasienter utvikler schizofreni etter fylte 65 år, og en pleier i hjemmetjenesten kan være den første til å oppdage symptomene på dette. Noen ganger kan det være vanskelig å finne ut hva som er årsaken til symptomene, ettersom ulike lidelser kan gi psykotiske symptomer. En pasient med delirium kan ha hallusinasjoner på lik linje med en som utvikler schizofreni. Psykosesymptomer som debuterer sent i livet kan også skyldes depresjon eller demens. Årsaken til psykosen avgjør ofte hvilken behandling pasienten får. Ulike psykotiske symptomer og diagnoser krever forskjellige tilnærminger fra helsepersonell.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om psykosesymptomer
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med psykose