Hefte 4: Angst i eldre år

Angst er en normal og nødvendig reaksjon på situasjoner som oppleves som truende eller farlige. Angst forbereder individet for kamp eller flukt og utviklingsmessig har den hatt en viktig overlevelsesfunksjon. Angsten blir sykelig når den opptrer i situasjoner som ikke innebærer en reell fare eller når reaksjonen ikke står i forhold til den aktuelle trusselen. Begrepet angst brukes også om normale følelsesmessige reaksjoner ved endringer i livet eller store påkjenninger. Angst kan altså strekke seg over et bredt spekter av følelser, fra engstelse og uro til redsel og panikk. Angst debuterer ofte tidlig eller midt i livet og har som regel et kronisk forløp. Hos eldre er angst ofte forbundet med betydelig subjektiv belastning, redusert livskvalitet, økt risiko for sykdom og økt risiko for selvmord.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om angstsymptomer
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med angst