Hefte 10: Veiledning

Veiledning kan være et virkemiddel for å ta vare på glede og motivasjon i arbeidet med eldre med psykisk sykdom.

Faglig veiledning kan beskrives som refleksjon over praksis og som læringsprosesser knyttet til kompetanseutvikling innen profesjonelt arbeid. Det kan også dreie seg om å ta vare på personalet ved å bistå ansatte som på ulike måter berøres sterkt, eller opplever ubehagelige episoder i sin arbeidshverdag.

Veiledning kan motvirke slitasje og utbrenthet.

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Har kunnskap om hva veiledning er og formålet med veiledning
  • Har drøftet veiledning som metode i relasjon til egen yrkesutøvelse
  • Har et bevisst forhold til eget behov for veiledning