Hefte 1: Grunnlag

Dette første heftet omtaler psykiatrihistorie, synet på hva om er normalt og hva som er avvik, forståelsesmodeller for psykisk sykdom, psykisk sykdom i alderdommen, psykisk helsearbeid og begrepsavklaringer.

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Kjenner til den historiske utviklingen av psykiatrien
  • Har drøftet ulike forståelsesmodeller for psykiske sykdommer
  • Har drøftet forskjeller på psykisk sykdom hos eldre og yngre
  • Kjenner til rammene for psykisk helsearbeid for eldre
  • Kjenner til de vanligste begrepene som brukes innen psykisk helsearbeid