Hefte 9: Nevrologiske sykdommer. Sykdommer i hørselsorganene. Sykdommer i synsorganene

Etter å ha lest del 1 av heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan hjernen og nervesystemet er bygd opp og fungerer
  • har kunnskap om årsaker, symptomer, undersøkelser, behandling og forebygging av komplikasjoner hos pasienter som har Parkinsons sykdom eller multippel sklerose (MS)
  • har kompetanse til, i samarbeid med pasienten og andre yrkesgrupper, å forebygge problemer og komplikasjoner, observere symptomer og iverksette tiltak for å mestre de utfordringene som disse sykdommene kan medføre i pasientens hverdag

 

Etter å ha lest del 2 av heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan hørselsorganene er bygd opp og fungerer og om hvordan aldersforandringer kan påvirke hørselen hos eldre
  • har kunnskap om årsaker til og symptomer og undersøkelser ved nedsatt hørsel hos eldre
  • har kunnskap om høreapparat og andre hørselshjelpemidler og kompetanse til å legge til rette for mestring og god kommunikasjon med pasienter med redusert hørsel

 

Etter å ha lest del 3 av heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan synsorganene er bygd opp og fungerer og om hvordan aldersforandringer kan påvirke synet hos eldre
  • har kunnskap om årsaker, symptomer, undersøkelser og behandling av grå stær, grønn stær og aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)
  • har kompetanse til å observere og dokumentere synsforandringer hos eldre pasienter
  • har kunnskap om tilrettelegging av miljø og synshjelpemidler, og kompetanse til å legge til rette for mestring og god livskvalitet for pasienter med redusert syn