Hefte 8: Diabetes og andre hormonsykdommer

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Har kunnskap om hvordan hormoner regulerer ulike funksjoner i kroppen
  • Vet hva type1 og type 2- diabetes er, og har kunnskap om hvilke symptomer og komplikasjoner som kan oppstå ved type 2- diabetes, og om hvordan type 2- diabetes kan forebygges og behandles
  • Hva du skal observere og hvilke tiltak du kan iverksette i samarbeid med pasienter som har type 2- diabetes
  • Har kunnskap om årsaker, symptomer og behandling ved stoffskiftesykdommene hypo- og hypertyreose