Hefte 7: Sykdommer i fordøyelsessystemet. Sykdommer i urinsystemet

Etter å ha lest heftet er målet at du: 

  • Har kunnskap om hvordan fordøyelsessystemet og urinsystemet er bygd opp og fungerer
  • Har kunnskap om årsaker, symptomer, undersøkelser og behandling ved noen vanlige sykdommer og problemer knyttet til fordøyelsen og urinsystemet
  • Har kompetanse til å forebygge problemer, observere symptomer og iverksette tiltak knyttet til de ulike problemene og sykdommene