Hefte 6: Sykdommer i luftveiene. Sykdommer og skader i ledd, muskler og skjelett

Etter å ha lest del 1 av heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan respirasjonssystemet er bygd opp og fungerer
  • har kunnskap om årsaker, symptomer, undersøkelser, behandling og forebygging av KOLS
  • har kompetanse til å forebygge problemer og komplikasjoner, observere symptomer og iverksette tiltak i samarbeid med pasienter som har KOLS og andre yrkesgrupper

Etter å ha lest del 2 av heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan bevegelsesapparatet er bygd opp og fungerer
  • har kunnskap om årsaker, symptomer, undersøkelser, behandling og forebygging av osteoporose og de mest vanlige bruddskader og revmatiske sykdommene hos eldre
  • har kompetanse til å forebygge problemer og komplikasjoner, observere symptomer og iverksette tiltak i samarbeid med pasient og andre yrkesgrupper, knyttet til de ulike sykdommene og bruddskadene