Hefte 5: Hjerneslag

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hjernens oppbygning og funksjon og om hvordan skader i ulike deler av hjernen kan gi forskjellige symptomer og konsekvenser for den som rammes
  • vet hva FAST-symptomer er, kan gjenkjenne dem og forstår hvorfor det er så viktig at pasienten kommer raskt til behandling på sykehus
  • var kunnskap om varige symptomer og konsekvenser av hjerneslag, og kompetanse til å delta i rehabilitering og gjenopptrening etter hjerneslag

.