Hefte 4: Hjerte- og karsykdommer

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan sirkulasjonssystemet fungerer, og kan observere og dokumentere symptomer som kan skyldes hjerte- og karsykdommer
  • vet hva som er de mest vanlige sykdommene i sirkulasjonssystemet og har kunnskap om forebygging, forekomst, symptomer, diagnostisering og behandling av de ulike sykdommene
  • forstår hvilket ansvar du har og hva du kan bidra med i forbindelse med behandling, pleie og omsorg ved ulike hjerte- og karsykdommer