Hefte 3: Infeksjonssykdommer hos eldre

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • er bevisst det ansvaret du har for å forebygge smitte, og kan bruke kunnskap om smittekjeden til å hindre smitteoverføring og sykdom
  • har kunnskap om hvordan immunforsvaret beskytter mot smitte og om hvilke pasienter som kan være ekstra sårbare for smitte
  • har kunnskap om årsaker, symptomer, forebygging og behandling av de vanligste infeksjonssykdommene som rammer eldre
  • har kunnskap om hud- og sårinfeksjoner og om enkle huskeregler ved stell av infiserte sår