Hefte 3: Infeksjonssykdommer hos eldre

Etter å ha lest heftet er målet at du:

  • Er bevisst det ansvaret du har for å forebygge smitte, og kan bruke kunnskap om smittekjeden til å hindre smitteoverføring og sykdom
  • Har kunnskap om hvordan immunforsvaret beskytter mot smitte og om hvilke pasienter som kan være ekstra sårbare for smitte
  • Har kunnskap om årsaker, symptomer, forebygging og behandling av de vanligste infeksjonssykdommene som rammer eldre
  • Har kunnskap om hud- og sårinfeksjoner og om enkle huskeregler ved stell av infiserte sår