Hefte 2: Delirium i eldre år

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • vet hva delirium er og kan kjenne igjen symptomer på hypoaktivt og hyperaktivt delirium
  • har kunnskap om forekomst av delirium, og om faktorer som kan øke risikoen for eller utløse delirium hos eldre personer, og forstår sammenhengen mellom sårbarhetsfaktorer og stressfaktorer
  • har kompetanse til å delta i arbeidet med å forebygge, kartlegge og behandle delirium