Hefte 12: Lindrende behandling, Pleie og omsorg ved livets slutt. 

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om tegn som kan tyde på at livet går mot slutten, og om hvilke reaksjoner og følelser døende pasienter og deres pårørende kan ha
  • har kunnskap om hvilke reaksjoner og følelser helsepersonell kan oppleve når de deltar i pleie og omsorg til alvorlig syke og døende pasienter
  • har kompetanse til å bidra i pleie og omsorg til alvorlig syke og døende og deres pårørende, og til en verdig død for pasienten
  • vet hvordan du kan gi et godt og verdig stell til en død person
  • har kjennskap til og respekterer ulike kulturer og religioners normer for pleie av døende og stell av døde