Hefte 12: Lindrende behandling, Pleie og omsorg ved livets slutt. 

Etter å lest heftet og reflektert sammen i ABC-gruppa, er målet at du:

  • Har kunnskap om tegn som kan tyde på at livet går mot slutten, og om hvilke reaksjoner og følelser døende pasienter og deres pårørende kan ha
  • Har kunnskap om hvilke reaksjoner og følelser helsepersonell kan oppleve når de deltar i pleie og omsorg til alvorlig syke og døende pasienter
  • Har kompetanse til å bidra i pleie og omsorg til alvorlig syke og døende og deres pårørende, og til en verdig død for pasienten
  • Vet hvordan du kan gi et godt og verdig stell til en død person
  • Har kjennskap til og respekterer ulike kulturer og religioners normer for pleie av døende og stell av døde