Hefte 10: Kreft

Etter å ha lest heftet og reflektert sammen i ABC-gruppa, er målet at du:

  • Vet hva kreft er, har kjennskap til de mest vanlige kreftsykdommene og til hvordan kreftceller kan spre seg, metstatere, i kroppen
  • Har kunnskap om risikofaktorer for kreft, om symptomer som kan gi mistanke om kreft og kjenner til hvordan kreft kan diagnostiseres og behandles
  • Har kjennskap til hvordan aldring og aldersforandringer kan påvirke både forløpet av kreftsykdom og utfallet av behandlingen
  • Har forståelse for hvordan det kan oppleves å få en kreftdiagnose og for hvordan det påvirker informasjonsbehovet til pasienten og de pårørende