Geriatri

Denne permen gir en fordypning i geriatri og sykdommer hos eldre. Permen bygger videre på ABC Aldring og omsorg.

Det gis også mulighet for at medarbeidere som ikke har ABC-erfaring fra tidligere kan delta i gruppene. Det vil være en forutsetning at nye deltakere har kunnskaper om geriatri og erfaring fra arbeid innen fagfeltet. Minst halvparten av gruppedeltakerne må ha gjennomført tidligere ABC-opplæring.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskaper om geriatri og vanlige sykdommer hos eldre
 • har kunnskaper om lindrende behandling

Innhold i permen

 1. Den geriatriske pasienten
 2. Delirium i eldre år
 3. Infeksjonssykdommer
 4. Hjerte- og karsykdommer
 5. Hjerneslag
 6. Sykdommer i luftveiene. Sykdommer og skader i ledd, muskler og skjelett
 7. Sykdommer i fordøyelsessystemet. Sykdommer i urinveiene
 8. Diabetes og andre hormonsykdommer
 9. Nevrologiske sykdommer. Sykdommer i hørselsorganene. Sykdommer i synsorganene
 10. Kreft
 11. Lindrende behandling, pleie og omsorg. Symptomlindring
 12. Lindrende behandling. Pleie og omsorg ved livets slutt

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca ett år. Dere leser hvert hefte og har en et gruppemøte av minst halvannen time hver 3.-4. uke.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Musikkbasert miljøbehandling

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Til Eldreomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne: introduksjon til helse- og omsorgsarbeid