Hefte 9: Ernæring

I dette heftet er det ernæring som er temaet. Det gis en oversikt over aldersforandringenes betydning for kostholdet før kostens bestanddeler og kostholdsråd omtales.

Videre gir det praktiske råd om observasjoner, vurderinger og tiltak knyttet til ernæring. Også tilrettelegging av måltidet og mat og måltider som aktivitet er beskrevet i forhold til praktiske råd. Det gis også en kort innføring om kulturelle og religiøse hensyn ved kostplanlegging. 

Etter å ha lest heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Ha kunnskap om kostholdsråd og kostens bestanddeler
  • Ha kunnskap om observasjoner og vurderinger av ernæringstilstand
  • Ha kunnskap om måltider og ernæring som aktivitet
  • Kjenne til kulturelle og religiøse hensyn knyttet til ernæring