Hefte 8 – Mikrobiologi og smittevern

Dette heftet handler om mikrobiologi og smittevern. Det er også delt i to deler.

Del 1 handler om mikrobiologi, og gir kunnskap om normalfloraen hos mennesker og aldersforandringer i denne. Videre får vi en innføring i mikroorganismer som bakterier, virus, sopp og parasitter, før vi får vite hvordan smitte skjer gjennom smittekjeden.

Del 2 handler om hygiene eller smittevern. Det gir et innblikk i helsetjenesteassosierte infeksjoner og basale smittevernrutiner, som håndhygiene, beskyttelsesutstyr, rent og urent og desinfeksjon og sterilisering. Til slutt gir det en innføring om resistente gule stafylokokker (MRSA).

Etter å ha lest dette heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Kjenne til ulike typer mikroorganismer som kan gi sykdom
  • Kjenne smittekjeden
  • Vite hvordan du kan bryte smittekjeden
  • Ha kunnskap om basale smittevernrutiner