Hefte 6: Biologisk aldring 1

Den biologiske aldringen er delt i to hefter.

I biologisk aldring 1 får vi et gjennomgang av anatomi, fysiologi og aldersforandringer gjennom temaene celler, vev og hud, bevegelsesapparatet, nervesystemet og hjernen og sanseorganene.

Etter å ha lest dette heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du kunnskap om aldringsprosessen knyttet til:

  • celler, vev og hud
  • Bevegelsesapparatet
  • Nervesystemet og hjernen
  • sanseorganene