Hefte 5: Aldringens psykologi, Sosial aldring

Også dette heftet er delt i to.

Del 1 gir et innblikk i aldringens psykologi. Delen tar oss gjennom sansing og persepsjon, hukommelse og kognisjon, personlighet, mestring og tidsopplevelse.

Del 2 handler om sosial aldring og beskriver de fire aldre før vi får mer kunnskap om sosiale roller og endring i forventninger.

Etter å ha lest heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Ha kjennskap til aldringens psykologi og sosial aldring
  • Kjenne til hva persepsjon, kognisjon og personlighet innebærer
  • Ha kunnskap om hva mestring er
  • Ha kunnskap om sosiale roller og endringer i forventninger