Hefte 4: Noen aktuelle lover

Dette heftet tar for seg hva kommunen bestemmer og tilsynsorganer i helse- og omsorgstjenesten. Deretter blir sentrale lover i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennomgått.

Etter å ha lest dette heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Ha kunnskap om organisering av helsetjenester
  • Ha kunnskap om tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
  • Kjenne til de viktigste lover og forskrifter som regulerer helse- og sosialtjenestene