Hefte 3: Kommunikasjon

Dette heftet handler om kommunikasjon, og er delt i to deler.

Del 1 handler om kommunikasjon med pasient og pårørende. Her presenteres hva kommunikasjon er og kommunikasjonsprosessen. Deretter tas praktisk kommunikasjon opp i forhold til tverrkulturell kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende.

Del 2 handler om kommunikasjon i arbeidsfellesskapet. Her tas det for seg hva som skal til for å få et godt arbeidsfellesskap, veiledning og konflikthåndtering.

Etter å ha lest dette heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Vite hva kommunikasjon er
  • Kjenne kommunikasjonsprosessen
  • Ha kunnskap om samhandling
  • Ha kjennskap til veiledning og veiledningsprosesser
  • Ha kjennskap til konflikthåndtering