Hefte 13: Legemidler

Legemidler og legemiddelhåndtering er et stort og vanskelig tema. Dette heftet tar for seg generell kunnskap om legemidler, famakologi og lovverk knyttet til legemiddelhåndtering.

Det er et eget kapittel om legemidler og eldre. Videre tar det for seg ulike legemiddelgrupper knyttet til mat, smerter, sykdommer i leddene, avføring, psykiske lidelser, infeksjonssykdommer, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og diabetes. 

Etter å ha lest heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Kjenne til lovverk og retningslinjer knyttet til legemiddelhåndtering
  • Kjenne farmakologiske begrep
  • Ha kunnskap om legemidler og eldre
  • Ha kunnskap om legemidler og mat
  • Kjenne til ulike grupper legemidler