Hefte 12: Pårørende og nettverk

Pårørende og nettverk er tema for dette heftet. Det tar for seg pårørende som vår andre pasient, og pårørendes rettigheter.

Videre omhandler det samarbeid med pårørende og pårørende som en ressurs i pleien. Frivillighet og velferdsteknologi er også et tema i dette heftet. 

Etter å ha lest heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Ha kunnskap om pårørendes rettigheter
  • Kunne samarbeide med pårørende
  • Ha kunnskap om frivillighet i helse- og omsorgstjenesten
  • Kjenne til velferdsteknologi som hjelpemiddel