Hefte 11: Dokumentasjon

Som helsearbeidere har vi etter loven plikt til å dokumentere helsehjelpen som gis. Dette heftet tar for seg de juridiske kravene.

Videre går det gjennom den problemløsende prosessen, kartlegging, planlegging og gjennomføring og rapport og evaluering av pleieplan. Videre tar heftet for seg den mellommenneskelige prosessen. Elektronisk dokumentasjon er også et tema.

Etter å ha lest heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Ha kunnskap om dokumentasjon og dokumentasjonsplikt
  • Ha kunnskap om kartlegging
  • Ha kunnskap om planlegging og gjennomføring av pleie
  • Ha kunnskap om rapportering og evaluering
  • Ha kunnskap om den mellommenneskelige prosessen