Hefte 10: Aktivitet

Aktivitet er tema for dette heftet. Det handler om aktivitet, søvn og hvile og aktiviteter i dagliglivet.

Sosial og mental aktivitet omtales også. Heftet har også et kapittel om konsekvenser av immobilitet og inaktivitet. Dette tar også for seg forebygging og behandling. 

Etter å ha lest dette heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Ha kunnskap om fysisk aktivitet
  • Ha kunnskap om søvn og hvile
  • Ha kunnskap om inaktivitet og immobilitet
  • Ha kunnskap om aktiviteter i dagliglivet (ADL)
  • Ha kunnskap om sosial og mental aktivitet