Hefte 1: Brukerveiledning og læring. Omsorg

Heftet har to deler.

Del 1 tar for seg gruppeprosessen og læring i ABC-opplæringen.
Del 2 tar for seg sentrale begreper i helse- og omsorgstjenesten som menneskesyn, omsorg, helse, livskvalitet. Funksjonsområdene for helsearbeidere blir også presentert; forebygging og helsefremming, behandling, lindrende oppgaver og rehabilitering og habilitering.

Etter å ha lest dette heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Kjenne til ABC-opplæringens arbeidsform
  • Ha grunnleggende kunnskap om sentrale begreper i omsorgstjenesten som menneskesyn, omsorg, helse og livskvalitet