Miljøbehandling

Den tredje permen i Demensomsorgens ABC, omhandler miljøbehandling av personer med demens og hvordan man i praksis gjennomfører dette for å bidra til å gi den enkelte person med demens en hverdag med mestring og glede. Permen utgår fra 2020. Innholdet er inkludert i de to nye permene til Demensomsorgens ABC

Innholdet i denne permen bygger på perm 1 og 2. Her får du innsikt i personsentrert omsorg som filosofi som utgangspunkt for miljøbehandling i helse- og omsorgstjenester for personer med demens.

Etter å ha lest denne permen er målet at du:

 • Har kunnskap om personsentrert omsorg
 • Har kunnskap om miljøbehandling som arbeidsmetode

Innhold i permen

 1. Før du starter. Personsentrert omsorg for personer med demens
 2. VIPS
 3. Dementia Care Mapping
 4. Marte Meo
 5. Aktiviteter ute
 6. Fysisk aktivitet
 7. Bruk av musikk
 8. Sansestimulering
 9. Miljøbehandling - tro, livssyn og eksistensielle spørsmål
 10. Lindrende demensomsorg
 11. Helsetjenester i hjemmet

 

Filmpakke: Til hver ABC-gruppe følger en filmpakke for bruk i forbindelse med arbeidsoppgavene i heftet.

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca ett år. Dere leser hvert hefte og har en et gruppemøte av minst halvannen time hver 3.-4. uke.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Musikkbasert miljøbehandling

Eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Eldreomsorgens ABC: Funksjonshemning og aldring

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang