Demensomsorg 2

Demensomsorgens ABC gir oppdatert, grunnleggende kompetanse i demensomsorg som er aktuell for hele kommunehelsetjenesten. Innholdet i heftene er relevant for alle som arbeider i institusjoner, dagaktivitetstilbud eller hjemmebaserte tjenester og for ansatte i administrasjon og ledelse.

Heftene i perm 1 setter søkelys på fasene i demensforløpet, fra diagnostisering til livets siste dager og timer. De tolv heftene i den nye perm 2 er tematisk inndelt og bygger på oppdatert lovverk, prinsippene for personsentret omsorg og miljøbehandling. Hvert hefte legger opp til en fordypning i relevante tema.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskaper om arbeids- og kommunikasjonsmetoder
 • har innsikt i situasjonen til personen med demens
 • har innsikt i demens hos ulike grupper
 • har kunnskap om dagaktivitetstilbud

Innhold i permen

 1. Personsentret omsorg: Fordypning
 2. Hva er viktig for meg?
 3. Å arbeide personsentrert. Metoder for implementering av personsentrert omsorg
 4. Observasjon og kartlegging i oppfølging av personer med demens
 5. Nevropsykiatriske symptomer og atferd som utfordrer - forståelse og tilnærming
 6. Om bruk av tvang og varsling av overgrep
 7. Yngre personer med demens og personer med utviklingshemning og demens
 8. Demens hos samiske personer
 9. Innvandrere og demens. Alderdom og demens i et ukjent landskap
 10. Kosthold og ernæring i demensomsorgen
 11. Velferdsteknologi til personer med demens
 12. Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca ett år. Dere leser hvert hefte og har en et gruppemøte av minst halvannen time hver 3.-4. uke.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

ABC Musikkbasert miljøbehandling

Eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Til Demensomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne: introduksjon til helse- og omsorgsarbeid