Demensomsorg 2

Den andre permen i Demensomsorgens ABC, inneholder temahefter om etiske problemstillinger i demensomsorgen, pårørendes situasjon samt ulike behandlingstiltak. Denne permen utgår medio 2019 og erstattes av ny Demensomsorgen perm 2

Perm 2 er påbyggingsperm til den første permen i Demensomsorgens ABC. Her settes kunnskapen om demens inn i en større sammenheng, og ses i forhold til etiske utfordringer og arbeids- og kommunikasjonsmetoder. Pårørende er en viktig samarbeidspartner og ressurs i arbeidet med personer med demens, og et eget hefte er viet pårørende. 

Etter å ha lest denne permen er målet at du:

 • Har kunnskaper om arbeids- og kommunikasjonsmetoder
 • Har innsikt i pårørendes situasjon og pårørende som en samarbeidspartner og ressurs

Innhold i permen

 1. Etiske utfordringer
 2. Pårørende til personer med demens
 3. Arbeidsmetoder, del 1: Kartlegging, rapport og evaluering
 4. Arbeidsmetoder, del 2: Problemløsing og ressursorientert arbeid
 5. Aktiviteter
 6. Måltidene som aktivitet
 7. Validering, realitetsorientering og reminisens
 8. Musikk, bevegelse og avspenning
 9. Veiledningsmodeller
 10. Godt bomiljø
 11. Tilbud til hjemmeboende personer med demens
 12. Organisering av tilbud

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca ett år. Dere leser hvert hefte og har en et gruppemøte av minst halvannen time hver 3.-4. uke.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Demensomsorgens ABC: Miljøbehandling

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Til Demensomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne: introduksjon til helse- og omsorgsarbeid