Demensomsorg 2 (NY)

Den andre permen i Demensomsorgens ABC, inneholder temahefter om personsentret omsorg fordypning, metoder og modeller, situasjoner som utfordrer, demensomsorg til ulike grupper, korsthold og ernæring og velferdsteknologi. Permen lanseres høsten 2019

Perm 2 er påbyggingsperm til den første permen i Demensomsorgens ABC. Her settes kunnskapen om demens inn i en større sammenheng.

Etter å ha lest denne permen er målet at du:

Mål kommer når permen er klar

Innhold i permen

 1. Personsentrert omsorg - fordypning
 2. Hva er viktig for meg?
 3. Å arbeide personsentrert. Metoder og modeller for implementering av personsentrert omsorg
 4. Observasjon, kartlegging og dokumentasjon
 5. Situasjoner som utfordrer i møte med personer med demens
 6. Selvbestemmelse og tvungen helsehjelp. Overgrep mot eldre
 7. Yngre personer med demens. Utviklingshemming og demens
 8. Samiske personer og demens
 9. Minoriteter og demens
 10. Kosthold og ernæring ved demenssykdom
 11. Velferdsteknologi til personer med demens
 12. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Titlene på heftene er foreløpige.

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca ett år. Dere leser hvert hefte og har en et gruppemøte av minst halvannen time hver 3.-4. uke.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Musikkbasert miljøbehandling

Eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Eldreomsorgens ABC: Funksjonshemning og aldring

Eldreomsorgens ABC: Geriatri