Informasjonsmateriell

Her kan du laste ned informasjonsmateriell om opplæringen og innholdet i permene. Dette materiellet kan skrives ut og deles fritt. Du kan også ta kontakt direkte med Aldring og helse for å få materiellet tilsendt i posten.

Om permene

ABC-opplæringen i kommunene 2016-2020

Eldreomsorgens ABC

Demensomsorgens ABC

Mitt livs ABC

ABC Musikkbasert miljøbehandling