Informasjonsmateriell

Her kan du laste ned informasjonsmateriell om opplæringen og innholdet i permene. Dette materiellet kan skrives ut og deles fritt. Du kan også ta kontakt direkte med Aldring og helse for å få materiellet tilsendt i posten.

Om ABC-opplæringen

ABC-Opplæring i kommunene 2016-2020

Om permene

Demensomsorgens ABC

Eldreomsorgens ABC Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år

ABC Funksjonshemning og aldring

ABC Musikkbasert miljøbehandling

Mitt livs ABC