Hefte 8: Bruk av legemidler og psykofarmaka hos eldre

Hefte 8: Bruk av legemidler og psykofarmaka hos eldre

I dette heftet beskriver vi legemiddelbruk blant eldre og hvordan aldringsprosessen påvirker effekten av legemidler. Vi diskuterer konsekvenser av polyfarmasi med vekt på interaksjoner, bivirkninger og vanskelighetene med å ta medisinene som angitt. Vi gir en oversikt over hvilke legemiddelgrupper som er vanlig brukt blant eldre og ser nærmere på bruken av psykofarmaka. Til slutt belyser vi hvilke tiltak som kan bidra til å øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen av eldre.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan aldring påvirker legemiddelbruk
  • har kunnskap om de mest brukte legemiddelgruppene blant eldre
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen av eldre