Hefte 7: Personlighetsforstyrrelse

Hefte 7: Personlighetsforstyrrelse

I dette heftet får du en innføring i de ulike gruppene som personlighetsforstyrrelser er inndelt i og hva som kjennetegner dem. Du får også lære deg om årsaker, diagnostisering og behandling. Noen av personlighetsforstyrrelsene er mildere, andre mer alvorlige. Det er viktig å være klar over at personer med en personlighetsforstyrrelse er mennesker som i perioder av livet lider og som bærer på en psykisk smerte. Denne smerten kan overføres til hjelpere. Du får kunnskap om hvordan personer med personlighetsforstyrrelse kan utfordre deg og dine kollegaer, og hvordan refleksjonsgruppe og/eller veiledning kan brukes for å få en felles praksis og forebygge konflikter i personalgruppen.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om begrepet personlighet
  • har kunnskap om de vanligste personlighetsforstyrrelsene blant eldre
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med personlighetsforstyrrelse
  • har reflektert over hvordan arbeid med personer med personlighetsforstyrrelse kan påvirke egne følelser i arbeidet