Hefte 6: Delirium i eldre år

Hefte 6: Delirium i eldre år

Heftet gir en innføring i hva delirium er, symptomer på hypoaktivt og hyperaktivt delirium, og hva som kan øke risikoen for eller utløse delirium. I tillegg får du kunnskap om hvordan delirium kan forebygges, kartlegges og behandles. Eldre og personer med demens er spesielt utsatt for å få delirium. Det er viktig å fange opp tilstanden slik at man får kartlagt utløsende årsak(er) og iverksatt nødvendige tiltak.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om symptomer på delirium
  • har kunnskap om forebygging av delirium
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med delirium