Hefte 5: Psykoser i eldre år

Hefte 5: Psykoser i eldre år

I dette heftet får du kunnskap om hvilke symptomer psykose hos eldre kan gi og hvordan miljøtiltak kan brukes som forebygging og behandling. Du får også en gjennomgang av kartleggingsverktøy, medikamentell behandling og forskjellige terapiformer. Psykosesymptomer kan skyldes delirium, depresjon eller demens. I arbeidet med eldre i hjemmetjenesten og på sykehjem vil vi sannsynligvis møte pasienter med psykotiske symptomer. Det er viktig at helsepersonell har kunnskap om de ulike psykotiske symptomene og diagnosene, da disse krever forskjellig tilnærming.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om psykosesymptomer
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med psykose