Hefte 4: Angst i eldre år

Hefte 4: Angst i eldre år

Dette heftet gir en innføring i hva angst er, hvilke symptomer du bør være oppmerksom på og hvilke ulike slags angstlidelser som finnes. Du lærer i tillegg om årsaker til angst, samt hvordan du kan kartlegge og behandle angstproblematikk i eldre år. Angst kan strekke seg over et bredt spekter av følelser, fra engstelse og uro til redsel og panikk. Hos eldre er angst ofte forbundet med betydelig subjektiv belastning, redusert livskvalitet, økt risiko for sykdom og økt risiko for selvmord.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om angstsymptomer
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med angst