Hefte 3: Depresjon i eldre år

Hefte 3: Depresjon i eldre år

I dette heftet får du kunnskap om hvilke symptomer depresjon hos eldre kan gi, hvordan diagnostisere, forebygge og behandle depresjon hos eldre, samt fakta om selvmord blant eldre. Depresjon er et betydelig problem blant eldre og sannsynligvis underdiagnostisert og underbehandlet. Man antar at mellom 12 og 19 prosent av eldre over 65 år rammes av en depresjon.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om depresjonssymptomer
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med depresjon
  • har kunnskap om selvmordsignaler hos eldre personer
  • vet hvordan kartlegge selvmordsrisiko hos eldre personer og at alle har et ansvar å varsle