Hefte 2: Sårbarhetsfaktorer og forebygging

Hefte 2: Sårbarhetsfaktorer og forebygging

Dette heftet ser nærmere på aldringsprosessene og hva som gjør at enkelte eldre er sårbare for psykiske sykdommer. Det omhandler også faktorer som har betydning for å opprettholde best mulig psykisk helse i alderdommen. Dette er faktorer som både forebygger psykiske sykdommer og som kan bidra til bedring av tilstanden hvis den har oppstått. Temaer som blir behandlet er sårbarhetsfaktorer, ernæring, søvn og fysisk, mental og sosial aktivitet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om aldringsprosesser og sårbarhetsfaktorer
  • kjenner til tiltak som kan forebygge psykisk sykdom eller bidra til bedring ved psykisk sykdom