Hefte 10: Veiledning

Hefte 10: Veiledning

Veiledning kan være et virkemiddel for å ta vare på glede og motivasjon i arbeidet med eldre med psykisk sykdom. Faglig veiledning kan beskrives som refleksjon over praksis og som læringsprosesser knyttet til kompetanseutvikling innen profesjonelt arbeid. Det kan også dreie seg om å ta vare på personalet ved å bistå ansatte som på ulike måter berøres sterkt, eller opplever ubehagelige episoder i sin arbeidshverdag. Veiledning kan motvirke slitasje og utbrenthet.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hva veiledning er og formålet med veiledning
  • har drøftet veiledning som metode i relasjon til egen yrkesutøvelse
  • har et bevisst forhold til eget behov for veiledning