Hefte 1: Grunnlag

Hefte 1: Grunnlag

Dette første heftet omtaler psykiatrihistorie, synet på hva om er normalt og hva som er avvik, forståelsesmodeller for psykisk sykdom, psykisk sykdom i alderdommen, psykisk helsearbeid og begrepsavklaringer.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kjenner til den historiske utviklingen av psykiatrien
  • har drøftet ulike forståelsesmodeller for psykiske sykdommer
  • har drøftet forskjeller på psykisk sykdom hos eldre og yngre
  • kjenner til rammene for psykisk helsearbeid for eldre
  • kjenner til de vanligste begrepene som brukes innen psykisk helsearbeid